STT Tên sản phẩm Giá bán (Đ)
Sơn nội thất Mykolor
1

Sơn nội thất MYKOLOR CLASSIC FINISH 4.375Lit

304,200
2

SƠN NỘI THẤT CAO CẤP MẶT MỜ MYKOLOR 18Lit

973,700
3

SƠN NỘI THẤT MYKOLOR CEILING FINISH 4.375Lit

239,200
4

SƠN NỘI THẤTMYKOLOR SIÊU TRẮNG MẶT MỊN 18Lit

674,700
5

SƠN NỘI THẤTMYKOLOR PREMIER CEILKOT 4.375Lit

317,200
6

SƠN TRẦN TRẮNG SÁNG ĐẶC BIỆT MYKOLOR 18Lit

1,097,850
7

SƠN NỘI THẤT MYKOLOR SEMI GLOSS FINISH FOR INTERIOR 4.375Lit

466,700
8

SƠN PHỦ NỘI THẤT MẶT BÓNG ( MÀU TRẮNG 111) 4.375Lit

466,700
9

SƠN NỘI THẤT MYKOLOR LOW ODOR ( MÀU TRẮNG ) 4Lit

609,700
10

SƠN BÓNG NỘI THẤT ĐẶC BIỆT KHÔNG MÙI MYKOLOR 4Lit

609,700
Sơn ngoại thất Mykolor
1

SƠN NGOẠI THẤT MYKOLOR ULTRA FINISH (MÀU TRẮNG 111) 4.375Lit

889,200
2

SƠN ĐẶC BIỆT NGOẠI THẤT CHỐNG BÁM BẨN MYKOLOR 4.375Lit

889,200
3

SƠN NGOẠI THẤT MYKOLOR SEMI GLOSS FINISH ( MÀU TRẮNG 111 )

673,400
4

SƠN CAO CÂP BÓNG NGOẠI THẤT, CHÙI RỬA TỐI ĐA MYKOLOR 4.375Lit

673,400
5

SƠN NGOẠI THẤT MYKOLOR SPECIAL WATER SEAL 0.875Lit

107,250
6

HỢP CHẤT CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG 4.375Lit

484,900
7

CHỐNG THẤM TƯỜNG ĐỨNG, SÀN NHÀ VỆ SINH 18Lit

1,771,900
Bột bả Mykolor
1

BỘT BẢ TRONG NHÀ CAO CẤP MYKOLOR HI FILLER INT – 20Kg

213,200
2

BỘT BẢ NGOÀI NHÀ CAO CẤP MYKOLOR HI FILLER EXT - 20Kg

283,400
3

BỘT BẢ TRONG & NGOÀI NHÀ MYKOLOR PREMIUM POWDER PUTY IN&EXT (MÀU TRẮNG & MÀU XÁM) - 40Kg

313,300
4

BỘT BẢ ĐẶC BIỆT NGOÀI NHÀ MYKOLOR HI Q FILLER EXT – 40Kg

324,350
Sơn lót Mykolor
1

Sơn lót MYKOLOR ALKALISEAL FOR INT - 4.375Lit

324,350
2

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM TRONG NHÀ Mykolor 18Lit

1,163,500
3

SƠN LÓT MYKOLOR GREEN PRIMER 4.375Lit

440,700
4

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM ĐẶC BIỆT TRONG NHÀ MYKOLOR 18Lit

1,501,500
5

SƠN LÓT MYKOLOR ALKALISEAL 4.375Lit

492,700
6

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOÀI TRỜI MYKOLOR 18Lit

1,617,200
7

SƠN LÓT MYKOLOR NANO SEAL 4.375Lit

518,700
8

SƠN LÓT CHỐNG KIỀM ĐẶC BIỆT NGOÀI TRỜI MYKOLOR KẾT HỢP CÔNG NGHỆ NANO 18Lit

1,810,900
9

Sơn lót MYKOLOR SUPER SOLVENT PRIMER 4.375Lit

544,700
10

SƠN LÓT GỐC DẦU ĐẶC BIỆT MYKOLOR 4.375Lit

544,700