STT Tên sản phẩm Giá bán (Đ)
Sơn nội thất Jotun
1

Sơn nội thất Jotun Majectic -mờ 1Lit

159,250
2

Sơn nội thất Jotun Majectic -mờ 5Lit

669,500
3

Sơn nội thất Jotun Majectic - bóng 1Lit

160,550
4

Sơn nội thất Jotun Majectic - bóng 5Lit

689,650
5

Sơn nội thất Jotun Majectic - bóng 17Lit

1,963,650
6

Sơn nội thất Jotun Essence - dễ lau chùi 1Lit

78,000
7

Sơn nội thất Jotun Essence - dễ lau chùi 5Lit

344,500
8

Sơn nội thất Jotun Essence - dễ lau chùi 10Lit

630,500
9

Sơn nội thất Jotun Essence - dễ lau chùi 17Lit

1,085,500
10

Sơn nội thất Jotun Jotaplast 5Lit

207,350
11

Sơn nội thất Jotun Jotaplast 17Lit

612,950
Sơn ngoại thất Jotun
1

Sơn ngoại thất Jotun Jotashield - chống phai màu - 1Lit

165,100
2

Sơn ngoại thất Jotun Jotashield - chống phai màu - 5Lit

800,800
3

Sơn ngoại thất Jotun Jotashield - chống phai màu - 15Lit

2,275,000
4

Sơn ngoại thất Jotun Essence - ngoại thất bền đẹp - 5Lit

500,500
5

Sơn ngoại thất Jotun Essence - ngoại thất bền đẹp - 17Lit

1,605,500
6

Sơn ngoại thất Jotun Jotaptough 5Lit

292,500
7

Sơn ngoại thất Jotun Jotaptough 17Lit

914,550
Sơn lót Jotun
1

Sơn lót Jotun Ultra Primer- sơn lót ngoại và nội thất 5Lit

554,450
2

Sơn lót Jotun Ultra Primer- sơn lót ngoại và nội thất 17Lit

1,764,750
3

Sơn lót Jotun Jotashield Primer-sơn lót ngọai thất 17Lit

1,423,500
4

Sơn lót Jotun Jotashield Primer-sơn lót ngọai thất 5Lit

447,200
5

Sơn lót Jotun Majectic Primer-sơn lót nội thất 5Lit

395,200
6

Sơn lót Jotun Majectic Primer-sơn lót nội thất 17Lit

1,278,550
Bột trét tường, sơn gai Jotun
1

Bột bả Jotun Interior & Exterior 40Kg

360,000
2

Bột bả Jotun Exterior Putty 40Kg

330,000
3

Bột bả Jotun Interior Putty 40Kg

270,000
Sơn chống thấm Jotun
1

Sơn chống thấm Jotun WaterGuard 6Kg

549,250
2

Sơn chống thấm Jotun WaterGuard 20Kg

1,722,500