STT Tên sản phẩm Giá bán (Đ)
Sơn nội thất Dulux
1

Sơn nước nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance 5 in 1 - 66A 5Lit

805,000
2

Sơn nước nội thất siêu cao cấp Dulux Ambiance 5 in 1 Diamond Glow siêu bóng -66AB 5Lit

805,000
3

Sơn nước nội thất cao cấp Dulux Easy Clean lau chùi hiệu quả - A991/A991N 5Lit

408,800
4

Sơn nước nội thất cao cấp Dulux Easy Clean lau chùi hiệu quả - A991/A991N 18Lit

1,371,300
5

Sơn nước nội thất cao cấp Dulux Easy Clean Plus lau chùi vượt bậc (mới) - 74A 5Lit

437,500
6

Sơn nước nội thất Dulux Inspire Y53 - 5Lit

318,500
7

Sơn nước nội thất Dulux Inspire Y53 - 18Lit

1,081,500
8

Sơn nước trong nhà Maxilite Tough A901 - 5Lit

249,200
9

Sơn nước trong nhà Maxilite Tough A901 - 18Lit

847,700
10

Sơn nước trong nhà Maxilite Hi Cover ME6 5Lit

154,000
11

Sơn nước trong nhà Maxilite Hi Cover ME6 18Lit

529,900
12

Sơn nước trong nhà Maxilite Smooth ME5 - 5Lit

109,200
13

Sơn nước trong nhà Maxilite Smooth ME5 - 18Lit

376,600
Sơn ngoại thất Dulux
1

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Powerflexx màu trắng GJ8 5L

1,107,750
2

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Powerflexx màu trắng - GJ8 1L

244,300
3

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Powerflexx bề mặt bóng màu trắng - GJ8B 5L

1,107,750
4

Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp Dulux Weathershield Powerflexx bề mặt bóng màu trắng - GJ8B 1L

244,300
5

Sơn nước ngoại thất cao cấp Dulux Weathershield bề mặt mờ màu trắng BJ8 1L

214,200
6

Sơn nước ngoại thất cao cấp Dulux Weathershield bề mặt mờ màu chuẩn BJ8 5L

975,800
7

Sơn nước ngoại thất cao cấp Dulux Weathershield bề mặt bóng màu trắng BJ9 1Lit

214,200
8

Sơn nước ngoại thất cao cấp Dulux Weathershield bề mặt bóng màu chuẩn BJ9 5Lit

975,800
9

Sơn nước ngoại thất Dulux Inspire 79A 5Lit

571,900
10

Sơn nước ngoại thất Dulux Inspire 79A 18Lit

1,963,500
11

Sơn nước ngoài trời Maxilite Ultima bề mặt bóng LU1 - 5Lit

685,000
12

Sơn nước ngoài trời Maxilite Ultima bề mặt bóng LU1 - 18Lit

2,248,000
13

Sơn nước ngoài trời Maxilite Ultima bề mặt mờ LU2 - 5Lit

479,500
14

Sơn nước ngoài trời Maxilite Ultima bề mặt mờ LU2 - 18Lit

1,573,600
15

Sơn nước ngoài trời Maxilite Tough A919 - 5Lit

333,900
16

Sơn nước ngoài trời Maxilite Tough A919 - 18Lit

1,098,300
Sơn chống thấm Dulux
1

Chất chống thấm Dulux Weathershield Y65 - 5Kg

556,500
2

Chất chống thấm Dulux Weathershield Y65 - 20Kg

1,759,100
Sơn lót Dulux
1

Sơn lót cao cấp ngoài trời Dulux Weathershield chống kiềm A936 - 5Lit

509,250
2

Sơn lót cao cấp ngoài trời Dulux Weathershield chống kiềm A936 - 18Lit

1,767,500
3

Sơn lót cao cấp trong nhà Dulux A934 - 5Lit

376,950
4

Sơn lót cao cấp trong nhà Dulux A934 - 18Lit

1,292,900
5

Sơn lót ngoài trời Maxilite 48C - 5Lit

318,500
6

Sơn lót ngoài trời Maxilite 48C - 18Lit

1,052,100
7

Sơn lót trong nhà Maxilite ME4 - 5Lit

201,600
8

Sơn lót trong nhà Maxilite ME4 - 18Lit

679,700
9

Sơn lót ngăn ngừa rỉ sét Maxilite A526 - 0.8Lit

55,300
10

Sơn lót ngăn ngừa rỉ sét Maxilite A526 - 3Lit

191,100
11

Sơn lót ngăn ngừa rỉ sét Maxilite A526 - 18Lit

1,096,900
Bột bả Dulux
1

Bột trét tường trong nhà Maxilite A502 - 40Kg

284,000
2

Bột bả Dulux A502

385,000